Liu Shenxu “Que Ti”

Het gedicht schetst de prachtige omgeving van een huis in de diepe bergen, waar een vriend in afzondering studeert. Elke omschrijving van het landschap is verrijkt met sentimenten die de rust en plezier van deze vriend weergeven, in een lichte en etherische stijl. Het streven naar de schoonheid van “lichtheid” en “leegte” in de Chinese poëzie, schilderkunst en kalligrafie heeft een diepe filosofische esthetiek en is tot op de dag van vandaag van grote invloed op de ontwikkeling van Chinese artistieke creaties en esthetische ideeën.