Brief aan mijn zoon

In 234 na Chr. schreef Minister Zhuge Liang vlak voor zijn dood deze brief aan zijn 8-jarige zoon en moedigde hem aan om een ijverige leerling te zijn. Twee zinnen hieruit zijn wijdverspreid en worden beschouwd als grote wijsheid van zelfontplooiing: “zonder verlossing van roem en rijkdom zul je geen heldere ambitie hebben; zonder kalmte en rust zul je niet in staat zijn een verheven doel te bereiken”.