Confucianisme, taoïsme, boeddhisme

Confucianisme, taoïsme en boeddhisme vormen samen de essentie van de Chinese traditionele cultuur, met onderlinge verschillen die elkaar aanvullen. De belangrijkste karakteristieken van deze drie filosofieën met de verfijnde samensmelting ervan zijn bondig samengevat door de keizer Xiaozong uit de Song-dynastie: “Beheer de geest met het boeddhisme, genees het lichaam met het taoïsme, en bestuur het land met het confucianisme.” Deze woorden illustreren tevens het streven naar harmonie en tolerantie als hoofdkenmerken van de Chinese cultuur.